Homage to Sextus Propertius IX


 

5
 
10
 
 
 

 
15
 
20
 
25
 
 
 
30
 

 

« Previous

Next »Ezra Pound

Poems 1918-1921, 1921