Homage to Sextus Propertius VIII


 
5
 
 
 

10
 
 
15
 
 

20
 
 
 
25
 
 
 

30
 
 
 
35
 
 

 
40
 

 

« Previous

Next »Ezra Pound

Poems 1918-1921, 1921