Homage to Sextus Propertius V


 
5
 
 
 

10
 
 
15
 
 
 

20
 
 
25
 
 
 
30
 

 
35
 
 
 

40
 
 
45
 
 
50
 

 
55
 
 
60
 
 
65
 

70
 
75
 
 

 
80
 
 

 

« Previous

Next »Ezra Pound

Poems 1918-1921, 1921