Xenia


 

5
 

 
10
 
15
 

20
 
25
 
30
 
 
35
 
 

40

 

« PreviousEzra Pound

Personae, 1910