Homage to Sextus Propertius III


 
 
5
 

 
10
 

15
 
20
 
 
 
25
 

 
30
 


35
 

 

« Previous

Next »Ezra Pound

Poetry, 1919